Verzwijgen arbeidsongeschiktheid

Ik volgde een loopbaan-traject bij De Blocq Talent Management in Deventer. Dit liep uit op een rechtszaak waarin hij mij van talloze zaken beschuldigde. Frans de Blocq werd hierin bijgestaan door oud-advocaat/ jurist S.J. Spanjaard. 

Eén van de beschuldigingen luidt dat ik zou hebben verzuimd om Frans de Blocq tijdig in te lichten over mijn arbeidsongeschiktheid.

Waarom ik dit zou hebben verzwegen en welk nadeel Frans de Blocq hierdoor zou moeten hebben ondervinden is nooit duidelijk geworden. Ik ben juist degene die hierdoor benadeeld is, omdat Frans het traject niet had afgestemd op mijn situatie.

“werkloze”

In zijn verweer aan de rechtbank beschrijft Frans de Blocq mij steeds als “werkloze”, alsof ik in de WW zat. Dit misverstand is zo hardnekkig, dat de rechter het in haar vonnis heeft overgenomen. Dat maakt op zich niet uit, want of je nu werkloos bent of in de Ziektewet zit, in beide gevallen kon je (op dat moment nog) een aanvraag indienen voor een reïntegratietraject. Maar het maakt de beschuldiging niet minder merkwaardig.

Ziektewet

Op 8 april 2009, dat is voor aanvang van het traject, stuurde ik Frans een mail (pdf) waaruit blijkt dat ik me heb ziek gemeld en dat Jan van den Berg van de afdeling Ziektewet de contactpersoon is voor het traject. Op 17 april 2009 verstuurt (pdf) Frans het trajectplan aan diezelfde afdeling Ziektewet.

In de reïntegratieovereenkomst staat onder 2.1 vermeld dat de begeleiding geschiedt door de afdeling Ziektewet (ZW). Ook in het Plan van Aanpak, dat Frans de Blocq bij aanvang van het traject ontving (pdf), staat onder 9.2 (pdf) genoemd dat de ondersteuning plaatsvindt vanuit deze afdeling.

In de zesmaandsrapportage (pdf) maakt Frans de Blocq uitgebreid melding van mijn ziekmelding. Onder 4.4 van het vonnis oordeelde de rechtbank dat uit de zesmaandsrapportage van 28 december 2009 inderdaad blijkt dat ik me heb ziek gemeld.

ZMP-status
Frans de Blocq had als voorwaarde voor het traject gesteld dat ik de ZMP-status toegekend zou krijgen. De afdeling WW wilde die niet toekennen. Omdat ik mij had ziekgemeld is dit nogmaals beoordeeld, dit keer door een arbeidsdeskundige van de afdeling Ziektewet.

Omdat hij over mijn medische dossier beschikte, is de arbeidsdeskundige tot een andere conclusie gekomen en heeft hij mij wel de ZMP-status toegekend.

Dat maakt het extra merkwaardig dat Frans de Blocq mij ervan beschuldigt dat ik heb verzwegen dat ik in de Ziektewet zat. Het traject zou er zonder die ziekmelding helemaal niet gekomen zijn en Frans de Blocq weet dat.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s